Næste station Stengårdsvej

Næste Station Stengårdsvej

Kære gående,

Vi glæder os over at kunne byde jer velkommen på denne gåtur igennem Stengårdsvej. Vi er collective bleeding, et dansk-tysk kunstkollektiv, som i løbet af det sidste år har talt med Stengårdsvejs beboere, ansatte og naboer om fremtiden, om drømme og bekymringer. Vi har lært et mangfoldigt og hjerteligt samfund at kende, bl.a. er vi blevet inviteret på mad, har lært forskellige dansetrin, og om healende urter. Vi har lyttet til erfaringer, historier og drømme og alt dette vil vi nu dele med jer.

Stengårdsvej er et boligområde, som af den danske regering er blevet betegnet som “hård ghetto”. Ved denne betegnelse oplevede kvarteret at blive beskrevet udefra på en diskriminerende og stigmatiserende måde. Nogle af interviewene, som I kan se og høre på gåturen, tematiserer hvilke konsekvenser det har for beboerne. Med denne videowalk giver vi de mennesker, som bor her en stemme, så de selv at kan beskrive deres situation og på den måde blive hørt. På kortet er stationerne markeret med bogstaver, men de kan opleves i vilkårlig rækkefølge. Som gående kan du frit bevæge dig igennem kvarterets gårde, parker, gader og stier.  Når du kommer til den markerede station, find et behageligt sted, hvor du kan stå eller sidde. Scan så QR koden på kortet, og se videoen for at lære de mennesker at kende som bor eller arbejder her. 

På vejen mellem stationerne kan du opdage seværdigheder og andre bemærkelsesværdige steder som ligeledes er markeret på kortet.   Som afslutning på gåturen inviterer vi dig med til at danse Stengårdsvejsdansen. Vi har bedt beboererne vise os en bevægelse fra de traditionelle danse, som praktiseres her i kvarteret. Herudfra har vi udviklet en koreografi som afspejler de forskellige kulturer, generationer der lever sammen i kvarteret. Vi har indøvet denne koreografi og klippet optagelserne sammen til en musikvideo. Til dette har vi fået komponeret en sang, der er skrevet til og med menneskene på Stengårdsvej, og som indeholder statements om, hvad kvarteret betyder for dets beboere. Sangen og dansen er tænkt som en hyldest til bydelen for at vise beboernes menneskelige rigdom, mangfoldighed og hjertelighed. At danse dansen betyder at forbinde sig med denne mangfoldighed for at blive del af et respektfuldt fællesskab som er imod enhver form for stigmatisering. Stengårdsvej spejler i det små vores verden i al sin mangfoldighed. 

Vi ønsker dig en behagelig og inspirerende gåtur!

 

Næste Station Stengårdsvej er et kunstprojekt af dansk-tysk performancegruppe collective bleeding skabt i samarbejde med beboere fra Stengårdsvej, produceret med støtte fra: Statens Kunstfonds, Goethe Institut Danmark, Johann Hoffmann Fonden, Bydelsprojekt 3i1, Mosaikken. Projektet er en del af 6705+ Statens Kunstfond.

Sehr geehrte Spaziergänger*innen

wir freuen uns sehr Sie auf diesem Spaziergang durch den Stengårdsvej begrüßen zu dürfen. Wir sind collective bleeding ein deutsch dänisches interdiszplinäres Künstlerinnen kollektiv und haben mit den Bewohner*innen von Stengårdsvej über ihre Zukunft, ihre Träume und Sorgen gesprochen. Wir haben eine vielfältige und herzliche Gesellschaft kennengelernt, sind zum Essen eingeladen wurden, haben Tänze kennengelernt, durften Wissenswertes über Kräuter lernen, hörten  Erfahrungen, Geschichten und Träume und möchten diese nun mit Ihnen teilen. 

Stengårdsvej ist ein Viertel was von der dänischen Regierung als „Hartes Ghetto” eingestuft wurde wodurch das Viertel viele Fremdbeschreibungen erfuhr, die diskriminierend und stigmatisierend wirken. In den Interviews, die Sie auf diesem Spaziergang hören und sehen können, erfahren Sie auch, welche Konsequenzen dies für die Bewohner*innen dieses Viertels hat. Dieser Videowalk gibt den Menschen, die hier leben, eine Stimme, um gehört zu werden und sich selbst zu repräsentieren. Auf der Karte sind die Stationen mit einem Buchstaben markiert. Auf Ihrem Weg durchs Viertel müssen Sie keine Reihenfolge beachten und können sich frei durch die Innenhöfe, über die Straßen und Wege und den Park bewegen. Suchen Sie sich an den jeweiligen Station einen bequemen Platz, scannen Sie den QR-Code auf der Karte und schauen Sie sich die Video an, um die Menschen die hier leben, kennenzulernen. Auf dem Weg können Sie bemerkenswert Orte und Sehenswürdigkeiten entdecken, die ebenfalls auf der Karte eingezeichnet sind.

Zum Abschluss Ihres Spaziergangs möchten wir Sie zu einem Tanz einladen. Wir haben Bewohner*innen gebeten, uns eine Bewegung eines (traditionellen) Tanzes zu zeigen. Daraus entwickelten wir eine Choreographie, die die verschiedenen Kulturen und Generationen, die unterschiedlichen Biographien und Geschichten der Bewohner*innen aufgreift und widerspiegelt.

Diese Choreographie haben wir mit Menschen aus Stengårdsvej einstudiert und daraus ein Musikvideo geschaffen. Dafür haben wir einen Song komponieren lassen, der für und mit den Menschen von Stengårdsvej geschrieben wurde und Aussagen darüber enthält, was dieser Ort für seine Bewohner bedeutet.

Wir möchten mit diesem Tanz ein Bewusstsein dafür schaffen, das Vielfalt, gegenseitiger Respekt, Humanität und Liebe die Menschen verbindet. Den Tanz zu tanzen bedeutet, sich mit dieser Vielfalt zu verbinden und Teil einer respektvollen Gemeinschaft zu sein, die sich gegen jede Form von Stigmatisierung richtet. Stengårdsvej spiegelt im Kleinen unsere Welt in ihrer Vielfalt. Den Tanz zu tanzen bedeutet, sich mit dieser Vielfalt zu verbinden. 

Wir wünschen Ihnen einen inspirierenden und angenehmen Spaziergang!

 

Næste Station Stengårdsvej ist ein Kunstprojekt der dänisch-deutschen Performancegruppe collective bleeding, das in Zusammenarbeit mit Anwohnern des Stengårdsvej verwirklicht wurde. Unterstützt wurde die Performance durch Statens Kunstfonds, Goethe Institut Dänemark, Johann Hoffmann Fond, Bydelsprojekt 3i1, Mosaikken. Das Projekt ist Teil von 6705+ Statens Kunstfond. Institut Danmark, Johann Hoffmann Fonden, Bydelsprojekt 3i1, Mosaikken. Projektet er en del af 6705+ Statens Kunstfond.